AVÍS LEGAL

Termes i condicions

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), i d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, s’informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és NOVESTEC-MOIÀ S.L., amb CIF B62928247 i domicili social a Sot d’Aluies s/n Apc 124, 08180 Moià, Barcelona. L’adreça de correu electrònic de contacte és: info@novestec-moia.com.

Directrius de l’usuari

La navegació, accés i ús del lloc web de NOVESTEC-MOIÀ,S.L. confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de NOVESTEC-MOIÀ,S.L. , totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de NOVESTEC-MOIÀ,S.L.  proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per NOVESTEC-MOIÀ,S.L. per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per NOVESTEC-MOIÀ,S.L.  contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

NOVESTEC-MOIÀ,S.L.  no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts a la plataforma i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
NOVESTEC-MOIÀ,S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris dels seus llocs web, poguessin derivar-se de la navegació pels seus llocs web. En conseqüència, NOVESTEC-MOIÀ,S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’usuari per la navegació per Internet.

Vigència del present text

NOVESTEC-MOIÀ,S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, al contingut del lloc web. Tant en allò referent als continguts dels llocs, com en les condicions d’ús d’aquests. Aquestes modificacions es podran realitzar, a través del lloc web, per qualsevol manera admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps que exclusivament estiguin publicades i a disposició als llocs web i fins que no siguin modificades per altres de posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els textos, imatges, continguts, logos, marques registrades o no, així com els mitjans i formes de presentació i muntatge dels llocs web, són de titularitat originària o derivativament de NOVESTEC-MOIÀ,S.L. Conseqüentment són obres o continguts protegits com a propietat intel·lectual i/o propietat industrial per l’ordenament jurídic espanyol conforme el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, essent-los a més a més aplicables tant la normativa espanyola afí i comunitària en els camps citats, com tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets sobre els continguts estan reservats i queda prohibida expressament la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o qualsevol modalitat d’ús, de la totalitat o part dels continguts dels llocs web sense el consentiment exprés de NOVESTEC-MOIÀ,S.L. 
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de NOVESTEC-MOIÀ,S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de NOVESTEC-MOIÀ,S.L. 
 

Legislació aplicable i jurisdicció

NOVESTEC-MOIÀ,S.L. es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts, o per l’incompliment de les condicions presents.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.